Follow by Email

Sunday, 11 December 2011

ISU PEMBANGUNAN EKONOMI DI KAWASAN LUAR BANDARBiasanya kemiskinan sering di kaitkan dengan sector  tradisional luar Bandar. Sejak dulu lagi sector luar Bandar dikaitkan dengan persoalan kemiskinan ini kerana tidak mendapat kemudahan seperti kawasan pembangunan pesat yang semakin berkembang di bandar- bandar besar.Sebagaii contoh di Malaysia, berdasarkan tuntutan kos hidup kini ada pandangan mengatakan isirumah yang pendapatan bulanannya adalah di bawah RM 2000 boleh di anggap sebagai golongan miskin dan sekaligus menjadikan 24% dari rakyat Malaysia tergolong dalam kategori ini.
Ini merupakan sesuatu yang cukup serius daan dari satu segi mencerminkan ketidakberkesanan sebahagian besar dari dasar-dasar ekonomi negara dalam menangani isi kemiskinan.Apa yang lebih parah sebahagian besar dari mereka yang miskin terdiri dari orang bumiputera sendiri yang tinggal diluar bandar. Ini akan menjadikan jurang pendapatan dikalangan penduduk semakin meningkat. Keterpinggiran ekonomi luar Bandar ini adalah bercanggah dengan usaha-usaha kerajaan Malaysia yang kononnya mencuba untuk perbaiki ekonomi luar bandar dari semasa ke semasa. Sebaliknya apa yang di pamerkan dalam usaha membantu penduduk luar bandar adalah untuk kepentingan persendirian dan politik semata-mata.
Jumlah penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar  adalah tinggi, namun peratusaannya mula berkurangan ekoran daripada proses  pembandaran dan penghijrahan keluar golongan muda untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik di kawasan bandar. Perbezaan kawasan bandar dan luar bandar juga amat ketara, pada tahun 2005, pendapatan isirumah luar bandar hanya 55% daripada pendapatan isi rumah di bandar dan kebanyakan keluarga miskin di luar bandar terletak di Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis, Sabah dan Sarawak.
Memang tidak dapat di sangkal kenyataan bahawa terdapat kemajuan dari sudut prasarana luar bandar, pendidikan dan kesihatan yang menyeluruh berbanding sebelumnya. Namun pihak yang bertanggungjawab harus memberikan penekanan kepada kawasan luar bandar demi menjaga kebajikan rakyat dan meningkatkan taraf hidup penduduk bukan untuk politik semata- mata. 

1 comment:

  1. Kesedaran yang baik...Isu luar bandar masih perlu kepada penyaluran kemudahan2 dan meningkatkan sosioekonomi penduduk. Peranan perancang bandar juga perlu melihat permasalahan ini.

    ReplyDelete